PaedDr. Jan Mikáč 

                                     poradenské služby ve školství, kontroly dokumentace škol, metodické materiály pro řízení škol

                                                             Zázmolí 30, 614 00 Brno - Obřany   tel. 604 843 333,  janmikac (zavináč) janmikac.cz 

 Kartotéka    
 
   Kontroly dokumentace škol Kontakt, povinné informace, GDPR       Objednávka  

 

Tento web si neklade za cíl být dokonalým a úplným informačním zdrojem pro všechny školy a školská zařízení. Slouží především pravidelným odběratelům "Kartotéky" ke kontrole, zda jim byly zaslány všechny pravidelné týdenní e-maily a ke kontrole jejich obsahu.
 
 

 Plán aktualizací na rok 2021

 Aktualizace č. 18/2021 3. 5. 2021
 Aktualizace č. 17/2021 26. 4. 2021 Téma zpravodaje - odměna za pracovní pohotovost
 Aktualizace č. 16/2021 19. 4. 2021
 
 

 Rozeslané aktualizace 2021

  12. 4. 2021

 Aktualizace č. 15/2021   ZpravodajPříplatek za práci přesčas.

 

 MŠMT. FAQ, nejčastější témata týkající se koronaviru a školství. Právní stanovisko k testování a režimovým opatřením ve školách.

České školky mohou odmítnout neočkované děti, rozhodl soud ve Štrasburku. Česká republika trváním na povinném očkování neporušila jejich právo na respektování soukromého a rodinného života.

 

Evropský soud pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku zamítl stížnosti českých rodičů, kteří se na něj obrátili kvůli povinnému očkování dětí. Ve svém dnešním verdiktu uvedl, že Česká republika trváním na povinném očkování neporušila jejich právo na respektování soukromého a rodinného života.

 

Info k provozu škol, k testování – překlady do angličtiny, ukrajinštiny, ruštiny, dalších jazyků.

 

Ministerstvo životního prostředí: Použité respirátory a samotestovací sady patří do černé popelnice, ale zabezpečené.

 

NPI: Zápis do základní školy a odklad školní  docházky v roce 2021.

 

  6. 4. 2021

 Aktualizace č. 14/2021   ZpravodajPorada - náměty na jednání pedagogické rady za třetí čtvrtletí. MŠMT - návrat dětí do škol v dubnu.

 

MŠMT: kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se od letošního školního roku hodnotí pouze slovně "uspěl(a)" nebo "neuspěl(a)" s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. V kritériích hodnocení jsou stanoveny hranice úspěšnosti jednotlivých zkoušek.

FAQ, návrh první fáze návratu dětí, žáků a studentů do škol.

FAQ, aktuální úpravy maturitní zkoušky a posun přijímacího řízení na střední školy.

Výzva Letní kempy 2021. Podpora aktivit zaměřených na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podporu duševního zdraví u dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku, v důsledku pandemie COVID-19. Žádosti lze podávat od 6.4. do 30.4.

 

ČŠI: Metodické doporučení, inspirace pro podporu pohybových dovedností žáků v jejich denním školním režimu.

 

Cermat zveřejnil statistickou analýzu k přihlašování škol a uchazečů k jednotné přijímací zkoušce ve školním roce 2020/2021.

Číslo R musí být pod 1. Kde by se nyní školy neotevřely? Ačkoli by se měli 12. dubna do lavic rotačně vrátit žáci celých prvních stupňů základních škol, rozhodně tomu tak nemusí být v celém Česku. Aktuálně se reprodukční číslo vyšší než 1 týká pěti moravských okresů, Kroměříže, Zlína, Prostějova, Hodonína a Brna-města.

 

  29. 3. 2021

 Aktualizace č. 13/2021   Zpravodaj  - příplatek za noční práci. Administrativa. Zřizovatel. Školský zákon. Zákon o správním řízení.

 

Nemáte on-line výuku? Na stole je vaše odvolání, vzkázal ředitelům Plaga. V Česku je stále zhruba 150 základních nebo středních škol, které ani letos v únoru nezačaly vyučovat online.

 

KÚ Jihomoravského kraje: Metodika pro zápis do rejstříku škol, aktualizováno pro 2021.

Pozitivní psychologie v těžkých dobách. Právě ta nejtěžší období v našem životě mohou zapříčinit náš největší růst, i když si to v danou chvíli neuvědomujeme.

 

Právní rozbor situace uzavřených škol. Právnička mimo jiné konstatuje: „Školy, které neposkytují žákům vzdělávání v denní formě, porušují školský zákon. Metodika podávaná ministerstvem školství a krajskými úřady, neodpovídá školskému zákonu a krizovému zákonu a je právně nesprávná.“

 

  22. 3. 2021

 Aktualizace č. 12/2021   Zpravodaj. Tematická zpráva ČŠI: "Distanční vzdělávání v základních a středních školách."

 

Ministerstvo vydalo nová opatření obecné povahy, kterými se upravují model maturitní zkoušky a harmonogram přijímacího řízení na střední školy. Shrnutí aktualit, posun termínu pro vydávání zápisového lístku, prodloužení termínu talentovaných zkoušek… Metodika – model maturitní zkoušky 2020/2021. Metodika pro konání absolutorií v roce 2021.

Škola distančně i prezenčně - jak podpořit sebe, ostatní i výukový proces. Doporučení pro pedagogy, jak pečovat o sebe, o vztahy s žáky a rodiči i o vztahy s kolegy. 

Prodloužení technických prohlídek vozidel.

  15. 3. 2021

 Aktualizace č. 11/2021   Zpravodaj je věnován problematice osobního příplatku.

 

 MŠMT: Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na podporu činnosti základních škol s oběma stupni a menšími třídními kolektivy, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2021. Termín pro odevzdání zápisového lístku uchazečům o střední vzdělání se prodlužuje do 6. dubna. MŠMT vydává statistickou ročenku – Zaměstnanci a mzdové prostředky 2020. Úpravy maturitních zkoušek – posun termínů, mimořádný termín, úřední uznání testů, dobrovolná ústní zkouška. Změna termínů jednotné přijímací zkoušky.

 

Kraj Vysočina: Vymezení školského obvodu spádové mateřské školy. Zajímavé informace pro zařízení školního stravování č.3 (a nejen pro ně – připomenutí nového způsobu určování dovolené, poskytování peněžitého příspěvku na stravování, činnost školních jídelen po 27.2.)

 

Státní úřad inspekce práce: Odpovědi na nejčastější „koronavirové“ dotazy z oblasti pracovněprávní a oblasti bezpečnosti práce:

Kolega se vrátil do práce z karantény, co máme dělat my ostatní v kanceláři? Může mi zaměstnavatel nařídit na zítra dovolenou? Je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům pravidelné školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (tzv. školení BOZP) v době nouzového stavu? Musí školený zaměstnanec fyzicky podepsat, že byl školen?

Zaměstnavatel mě v době nouzového stavu objednal na periodickou zdravotní prohlídku. Musím na tuhle prohlídku opravdu jít? Co když zaměstnavatel po zaměstnanci chce, aby zmizel z práce, ale o tom, že je pozitivní, mlčel?

 

  8. 3. 2021

 Aktualizace č. 10/2021   Zpravodaj.

 

CERMAT. Od 1. března 2021 je školám umožněna registrace a stahování jednotných zadání závěrečné zkoušky pro termín červen 2021. Momentálně je pro školy k dispozici 112 jednotných zadání závěrečné zkoušky z celkového počtu 120.

 

Materiál pro distanční vzdělávání v mateřských školách.

 

Inspektorát práce: Mimořádné opatření nařizuje vybavit zaměstnance ochrannými prostředky dýchacích cest. Ochranné prostředky dýchacích cest poskytované zaměstnavatelem zaměstnancům v souvislosti s pandemií COVID-19 nejsou považovány za osobní ochranné pracovní prostředky ve smyslu zákoníku práce.

 

Ministerstvo životního prostředí: I školy mohou požádat o dotaci na výsadbu stromů uvnitř měst a obcí – sazenice, substráty, hnojiva, ochrany kmene i odborné posudky.

 

Starostka s místostarostou tajně sledovali on-line výuku na škole v jejich obci. Nejprve učitele pochválili, pak ale zkritizovali jejich „dress code“ a chování žáků. Podle advokátky překročili své pravomoce.

 

Výzva MPSV č. 7 (březen 2021) Potravinová pomoc dětem v hmotné nouzi - Obědy do škol. Výzva je otevřená pro všechny kraje včetně hlavního města Prahy a je zaměřena na zajištění stravy potřebným dětem ve školním roce 2021/2022. Celkový objem prostředků na 7. výzvu činní 65 milionů. Ukončení příjmu žádostí je 30. 4. 2021. Ale pozor, krajské úřady mohou požadovat, aby školy svůj zájem potvrdily do dřívějšího data (např. Zlínský do 17.3.).

 

MPSV připravilo stanovisko k povinnému testování zaměstnanců a jeho pracovněprávním souvislostem. Zveřejnilo nejčastější otázky a odpovědi související s uzavřením dětských skupin.  „Izolačka“, aneb mimořádný příspěvek ve výši až 370 Kč za den k náhradě příjmů zaměstnanců v karanténě či izolaci. Informaci najdete také v zákonu č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, buď ve Sbírce předpisů, nebo na ministerstvu vnitra.

 

  1. 3. 2021

 Aktualizace č. 9/2021   Organizace; Pracovní náplně; Zpravodaj je věnován problematice specializačního příplatku.

 

MŠMT:

Předávání dat pro ZŠ, SŠ, konzervatoře a VOŠ k rozhodnému datu 31. 3. 2021 bude na serveru https://matrika.msmt.cz/matrikas/ přístupné od 31. března 2021. Správnost dat si bude možné ověřit na https://profa.msmt.cz/matrikas/ již v průběhu března 2021.

 

MŠMT: Poskytování ochranných prostředků dýchacích cest zaměstnancům škol.

 

Pedagogická komora: Koronavirus se nově šíří především mezi dětmi a žáky

Počet dětí a žáků nakažených koronavirem, kteří navštěvují otevřené školy (mateřské školy, 1. a 2. ročník ZŠ) prudce roste. Aktuálně je o 38 % vyšší, než činí průměr ČR za všechny věkové kategorie. Zároveň je nejvyšší za celou dobu epidemie (od jara 2020).

 

 22. 2. 2021

Aktualizace č. 8/2021   Organizace školního roku 2022/2023; Zpravodaj

 

 MŠMT: Dodatky k opatřením obecné povahy, kterými se upravuje podoba maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a přijímacího řízení v letošním školním roce. K tomu byly vydány doprovodné metodiky. Navyšuje se časový limit pro konání didaktických testů jednotné přijímací zkoušky.

 

Nakladatelství Academia vydalo publikaci k problematice školní šikany Šikanování na školách, která shrnuje základní poznatky o šikaně.           Příručka je zdarma volně ke stažení.

Dva muži z Kroměřížska se podle policie pokoušeli fakturami za fiktivní služby vylákat peníze ze stovek škol. Loni si díky tomu přišli na více než 100 000 korun.

Opět se rozbíhají konkurzy, informace najdete na webu krajských úřadů: Jihomoravský, Liberecký, Moravskoslezský, Pardubický, Ústecký, Vysočina .

Česko chce naočkovat učitele. Registrace začne 1. března.

 
 15. 2. 2021

Aktualizace č. 7/2021   Zpravodaj: Příplatek za rozdělenou směnu; MŠMT, Primární prevence v období uzavření škol; Přehled redukcí vzdělávacího obsahu a časové dotace v RVP ZV; MPSV: Doporučený postup zaměstnavatele při poskytování pracovního volna zaměstnanci k testování, očkování, případně k doprovodu rodinného příslušníka k očkování, v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19.

 
 8. 2. 2021

Aktualizace č. 6/2021  MŠMT: Koncepce BOZ 2021-2023, Přehled opatření 2021 - 2023; Zpravodaj: Úvod k seriálu Příplatky

 
 
 1. 2. 2021

Aktualizace č. 5/2021  Zpravodaj. RVP základního vzdělávání v nové úpravě - staženo z webu MŠMT ZDE

 

 
 25. 1. 2021

Aktualizace č. 4/2021  Zpravodaj - problematika stupňů řízení podle § 124 zákoníku práce a příplatků za vedení.

 

 
 18. 1. 2021

Aktualizace č. 3/2021  Porada - náměty na jednání pedagogické rady, Dary, Metodický pokyn MŠMT k pedagogické intervenci. Zpravodaj.

 

 
 11. 1. 2021

Aktualizace č. 2/2021  Zpravodaj: Lze výši příspěvku z FKSP diferencovat s ohledem na výši úvazku?

 

 
 1. 1. 2021

Aktualizace č. 1/2021  

Cestovní náhrady, Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti, Nařízení vlády č. 341/2005 Sb., o platových poměrech, Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních; Zpravodaj - minimální a zaručená mzda 2021 ve vztahu k nové platové tabulce.    

 

 

 Rozeslané aktualizace 2020

 
 14. 12. 2020

Aktualizace č. 51/2020  Zpravodaj.    

 

 
7. 12. 2020

Aktualizace č. 50/2020  Zpravodaj.    

 

 
30. 11. 2020

Aktualizace č. 49/2020  Zpravodaj. Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě.    

 

 
23. 11. 2020

Aktualizace č. 48/2020  Zpravodaj.

 

 
16. 11. 2020

Aktualizace č. 47/2020  MŠMT: Legislativní novinky ve školním roce 2020/2021

 
9. 11. 2020

Aktualizace č. 46/2020  

Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách, vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

 

 
2. 11. 2020

Aktualizace č. 45/2020  

Porada, Homeoffice

 

 
26. 10. 2020

Aktualizace č. 44/2020  Zpravodaj

 

 
19. 10. 2020

Aktualizace č. 43/2020  

Směrnice č. 38 - dovolená; vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou; vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv; vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání

Zpravodaj - nová pravidla určování nároku na dovolenou a způsob jejího čerpání

 

 
12. 10. 2020

Aktualizace č. 42/2020  

Odbory - připomínky ke znění tzv. vzorové kolektivní smlouvy, jak ji spáchaly odbory. Kolektivní smlouva - můj návrh redukuje 12 stran "vzorové" KS na 2 strany. Zpravodaj

 

 
5. 10. 2020

Aktualizace č. 41/2020  

Zpravodaj - Samostudium. Činnost zaměstnanců v době vedlejších prázdnin.

 

 
28. 9. 2020

Aktualizace č. 40/2020  

Zpravodaj - náměty na doplnění školního řádu, k distančnímu vzdělávání.

 

 
21. 9. 2020

Aktualizace č. 39/2020  

Zpravodaj

 

 
14. 9. 2020

Aktualizace č. 38/2020  

Vnitřní předpis k práci z domova při distančním vzdělávání,  Home office,  Informace MŠMT k novému zákonu o přístupnosti internetových stránek, mobilních aplikací

 

 
7. 9. 2020

Aktualizace č. 37/2020  

Výklad MŠMT k pojmu „další pracoviště“ pro účely financování nepedagogické práce ze státního rozpočtu; Výklad MŠMT k pojmu „pracoviště“ pro účely financování pedagogické práce v mateřských školách ze státního rozpočtu; MŠMT – metodický list, doporučování pomůcek pro nadané a mimořádně nadané

 

 
28. 8. 2020

Aktualizace č. 36/2020  Školský zákon po novele zákonem č. 349/2020 Sb.

 

 
20. 8. 2020

Aktualizace č. 35/2020  

Plán práce na školní rok 2020/2021; Porada

 

 
10. 8. 2020

Aktualizace č. 34/2020  

Plán práce na jednotlivé měsíce; plán kontrolní činnosti; plán DVPP; plán práce na školní rok 2020/2021

 

 
18. 7. 2020

Aktualizace č. 33/2020  

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání je k 1.9.2020 opět upravena. Vyhláškou č. 319/2020 Sb., se ruší zavedení povinné přítomnosti nepedagogických pracovníků (chův, zdravotních sester) ve třídách se 4 a více dvouletými dětmi od 1. 9. 2020.

 

 
6. 7. 2020

Aktualizace č. 32/2020  

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, znění účinné k 30.7.2020; Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, znění účinné k 1.1.2021; Provoz škol a školských zařízení o prázdninách v roce 2020; Zvláštní pravidla pro ukončování vzdělávání ve středních školách a konzervatořích maturitní zkouškou v podzimním zkušebním období školního roku 2019/2020; Soubor pedagogicko-organizačních informací pro MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2020/2021

 

 
29. 6. 2020

Aktualizace č. 31/2020  

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění účinném k 11.7. a 1.10.2020. Nejdůležitější změny – viz poslední strany zpravodaje.

Zpravodaj: FKSP – krácení příspěvku s ohledem na velikost úvazku.

 

 
22. 6. 2020

Aktualizace č. 30/2020  

ČŠI: Plán hlavních úkolů na školní rok 2020/2021; ČŠI: Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2020/2021;  Zpravodaj: Z dotazů, co nového na MŠMT FAQ, co je nového v Plánu ČŠI na rok 2020/2021

 

 
15. 6. 2020

Aktualizace č. 29/2020  

Zpravodaj: Z dotazů, co nového na MŠMT FAQ

 

 
8. 6. 2020

Aktualizace č. 28/2020  

Porada, Směrnice č. 43 – spisový řád

 

 
1. 6. 2020

Aktualizace č. 27/2020  

MŠMT - právní vymezení hodnocení žáků na konci školního roku 2019/2020. Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, s účinností k 1.5.2020. Směrnice č. 15 – škola v přírodě. Směrnice č. 16 – lyžařský kurz

 

 
26. 5. 2020

Aktualizace č. 26/2020

Zdaňování FKSP, Šikana, novelizovaná příloha č. 6 Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování

 

 
19. 5. 2020

Aktualizace č. 25/2020 

MŠMT Pracovně-právní záležitosti zaměstnanců škol; Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje, jak se od 18. do 25. května 2020 omezuje provoz škol a školských zařízení.

 

 
18. 5. 2020

Aktualizace č. 24/2020 

Zpravodaj - koncepce rozvoje školy, zrušení pracovního poměru ve zkušební době

 

 
11. 5. 2020

Aktualizace č. 23/2020 

Vyhláška č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020; Vyhláška č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2; Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

 

 
4. 5. 2020

Aktualizace č. 22/2020 

Aktualizovaný harmonogram uvolňování v oblasti školství.

 

 
28. 4. 2020

Aktualizace č. 21/2020 

Vyhláška č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020; MŠMT: Metodika k této vyhlášce; MŠMT: Dopis ministra školství k vyhlášce.

 

 
28. 4. 2020

Aktualizace č. 20/2020 

Zpravodaj: home office. Návrh vyhlášky o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020. Návrh vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky upravující vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2.

 

 
20. 4. 2020

Aktualizace č. 19/2020 

Zpravodaj

 

 
13. 4. 2020

Aktualizace č. 18/2020  

MŠMT (MZČR) – dětský očkovací kalendář; Očkování;

 

 
6. 4. 2020

Aktualizace č. 17/2020 

Porada - náměty na jednání pedagogické rady za třetí čtvrtletí. Organizace - údaje o organizaci školního roku 2021/2022. Termíny odevzdávání statistických výkazů 2020. MŠMT - opatření k zápisům do mateřských škol pro školní rok 2020/2021. MŠMT - informační materiál, souhrnné informace o povinném předškolním vzdělávání.

 

 
30. 3. 2020

Aktualizace č. 16/2020 

Informace MŠMT k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020. Přehledné schéma průběhu - přijímací zkoušky, maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky.

 

 
29. 3. 2020

Aktualizace č. 15/2020

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení. MŠMT opatření k zápisům k povinné školní docházce 2020. Ve Zpravodaji popis každoročního problému – co má přednost, zda žádosti o přestup, nebo žádosti o přijetí.

 

 
23. 3. 2020

Aktualizace č. 14/2020 

Zpravodaj.

 

 
16. 3. 2020

Aktualizace č. 13/2020 

Zápis k základnímu vzdělávání; MŠMT – stanovisko k financování asistenta pedagoga v MŠ a třídách zřízených podle § 16 odst. 9 ŠZ; MŠMT - stručný přehled vybraných podpůrných opatření vhodných pro rozvoj nadání žáků základních škol a gymnázií

 

 
12. 3. 2020

Aktualizace č. 12/2020 

Informace ČSSZ: Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)

 

 
16. 3. 2020

Aktualizace č. 11/2020 

Ministerstvo zdravotnictví – uzavření škol; zákaz konání akcí. MPSV – pracovněprávní souvislosti. Česká správa sociálního zabezpečení – formulář žádosti o ošetřovné. Doporučení MŠMT. Nová fakta o zmutovaném koronaviru. Doporučení pro domácí karanténu. Co to je ošetřovné.

 

 
9. 3. 2020

Aktualizace č. 10/2020

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění účinném k 1.9.2020. Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění účinném k 1.9.2020. Změny se týkají počtů dětí ve třídách a mechanismu snižování těchto počtů při poskytování podpůrných opatření.  Zápis do mateřské školy. Směrnice č. 32 - stížnosti. Zpravodaj - platové zařazení nekvalifikovaného pedagoga.

 

 
2. 3. 2020

Aktualizace č. 9/2020

Metodická informace ke konání přijímacího řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami do 1. ročníku středního vzdělávání. Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí při přijímání ke střednímu vzdělávání. Metodická informace k přijímacímu řízení v oborech vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v prvním kole přijímacího řízení. Vysvětlivky k přihláškám. Informační materiál MŠMT ke vzdělávání dětí od 2 do 3 let v mateřské škole. Informace ke vzdělávání dětí a žáků – cizinců a osob, které pobývaly dlouhodobě v zahraničí; MŠMT – přehled platných předpisů. Téma Zpravodaje: Asistent pedagoga - osobní asistent - školní asistent.

 

 
24. 2. 2020

Aktualizace č. 8/2020

Zdravotnictví (obsah lékárniček); Průvodce vyplněním přihlášky ke vzdělávání ve střední škole.

 

 
17. 2. 2020

Aktualizace č. 7/2020

Zpravodaj - plat ředitele

 

 
10. 2. 2020

Aktualizace č. 6/2020

Zpravodaj. Co se děje při výpovědi zaměstnance.

 

 
3. 2. 2020

Aktualizace č. 5/2020

Zpravodaj.

 

 
27. 1. 2020

Aktualizace č. 4/2020

Směrnice zaměstnavatele k provádění kontroly dodržování léčebného režimu zaměstnancem během jeho dočasné pracovní neschopnosti; FKSP - upravená metodika odborů k čerpání fondu.

 

 
20. 1. 2020

Aktualizace č. 3/2020

Zpravodaj

 

 
13. 1. 2020

Aktualizace č. 2/2020

Porada - náměty na jednání pedagogické rady za první pololetí, Cestovní náhrady. Vyhláška č. 114/2002 Sb. o FKSP, Metodika MŠMT k problematice konkurzů na místa ředitelů škol.

 

 
6. 1. 2020

Aktualizace č. 1/2020

Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., katalog prací, zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích..., vyhláška č. 114/2005 Sb. o FKSP, novely k 1.1.2020; Cestovní náhrady; Organizace.