PaedDr. Jan Mikáč 

poradenské služby ve školství, kontroly dokumentace škol, metodické materiály pro řízení škol

Zázmolí 30, 614 00 Brno - Obřany   tel. 604 843 333,  janmikac (zavináč) janmikac.cz 

  Kartotéka   Bezplatné ukázky      Objednávka
   Kontroly dokumentace škol      Aktualizace  - obsah        Zákony, vyhlášky  
Citáty Kontakt, povinné informace, GDPR Fotogalerie
 
 25.3.2019 vyjde Aktualizace č. 13/2019
 18.3.2019 MŠMT: Projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) hledá mateřské, základní, střední a základní umělecké školy, ve kterých bude ve školním roce 2019/2020 působit začínající učitel, tedy učitel do dvou let praxe.
 18.3.2019 ČMOS PŠ: Připomínkové řízení: Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019-2023, pracovní verze.
 18.3.2019 Maturitní zpravodaj č.49 - základní informace ke zkoušce z matematiky
 18.3.2019 Maturitní zpravodaj č.48 - základní informace ke zkoušce z cizího jazyka.
 18.3.2019 Aktualizace č. 12/2019 Zápis k základnímu vzdělávání, Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání ve znění novely s účinností dnem 1.9.2019.
 11.3.2019 Z dotazů:

Pracovnice ŠJ podala ke včerejšímu datu výpověď – dvouměsíční lhůta začíná běžet od 1. 3. 2019. Vzpomněla si, že by chtěla ještě vyčerpat příspěvek z FKSP na rok 2019, který máme ve směrnici. Je možné čerpat během výpovědní lhůty?

K nedostatku kvalifikovaných učitelů. Ředitelé základních škol v některých případech postupují tak, že učiteli s kvalifikací na 2. stupeň dají několik málo hodin výuky na 2. stupni a zbylou/většinovou část úvazku zaplní výukou na 1. stupni.

Mohu jako ředitelka školy nařídit pedagogům, aby v době samostudia byli na pracovišti? Právě tu řešíme problém s několika kolegyněmi, kterým se nelíbí, že by měly být 4 hodiny v práci v době samostudia (vedlejší prázdniny žáků).

Finanční prostředky jsem převedla z rezervního do investičního fondu, toto jsem dala na vědomí zřizovateli. Prostředky budu nucena použít na opravu myčky ve školní jídelně. Domnívala jsem se, že si finance převedu až v době, kdy budu nucena provést opravu. Zřizovatel mi sdělil, že převod prostředků do investičního fondu mohu provést jen jedenkrát v roce a to do 31.3. Je tento postup správný?

Měl jsem za to, že výpočet samostudia je trochu jiný, než popisujete v Aktualizaci č. 10. MŠMT vyhlásilo organizaci školního roku, tam se píše že začátek vyučování začíná 3. 9. a končí 28. 6. Z toho jsem postupoval že za tohle období (září – červen) přísluší těch 12 dní samostudia. A taky jsem tak postupoval při jeho výpočtech (1 měsíc= 1,2 dne samostudia při plném úvazku).

 

 11.3.2019 Příprava předání údajů ze školních matrik¨(do 15.4.). Přihlášení k serveru https://matrika.msmt.cz/matrikas/ pro předání údajů ze školních matrik k rozhodnému datu 31. 3. 2019 bude umožněno od 29. března 2019 ve 14:00 hod.

Vzory formulářů pro výkazy o základní škole (M3a), střední škole (M8a), konzervatoři (M9a), vyšší odborné škole (M10a).

Informace a metodické poznámky k předávání individuálních údajů ze školních matrik (aktualizováno 12.9.2018).

 11.3.2019 Sociální sítě jsou krátkodobě velice příjemné, ale dlouhodobě jsou zničující stejně jako užívání drog.
 11.3.2019 Konference Školní stravování 2019 se bude konat 21. – 22. 5. v Pardubicích.
 11.3.2019 Ustavující jednání Stálé konference ředitelů (dále jen SKŘ). Stálá konference ředitelů byla zřízena v rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (dále jen SYPO). Jejím cílem je zajistit podmínky pro další profesní rozvoj ředitelů a širšího vedení škol, např. poskytnutím průběžného vzdělávání v oblasti školského managementu.
 11.3.2019 Aktualizace č. 11/2019 Organizace, MŠMT - Zásady přístupu k dětem, žákům, studentům s PAS (autistické spektrum) v rámci vzdělávacího procesu
 4.3.2019 Maturity: Analýza Přihlášky k maturitní zkoušce 2019 jarní zkušební období. Termíny podzimní písemné části.
 4.3.2019 Sběr papíru je stále oblíbený, školy za peníze   z něj nakupují pomůcky.
 4.3.2019 Člověk v tísni: Závěry ze šetření o dopadech povinného předškolního ročníku mezi učitelkami a rodiči dětí ohrožených sociálním vyloučením.
 4.3.2019 Věstník č. 1. – 2. 2. 2019 Republikové normativy, normativy soukromých škol, projekt „poznej svoji školu“, seznam schválených učebnic.
 4.3.2019 V roce 2018 činily náklady na revize rámcových vzdělávacích programů na straně Národního ústavu pro vzdělávání 6.197.000 korun.
 4.3.2019 Aktualizace č. 10/2019 povídání k problematice volna na samostudium pro pedagogické pracovníky
 25.2.2019 - V březnu začíná pylová sezóna, informace o pylech najdete např. na

www.allergology.cz/pylovykalendar.htm

www.proalergiky.cz/pylove-zpravodajstvi

www.pylovasluzba.cz/dokumenty/pylovy_kalendar2.pdf

 25.2.2019  E-zpravodaj ČMOS PŠ.
 25.2.2019 NÚV vyhlašuje ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR osmý ročník soutěže samostatných odborných prací učňů.
 25.2.2019  ČŠI, tematická zpráva - Rozvoj čtenářské gramotnosti na ZŠ a SŠ ve školním roce 2017/2018.
 25. 2. 2019  Aktualizace č. 9/2019 jen zpravodaj na téma - rozvrh čerpání dovolené
 18.2.2019 Svazu měst a obcí ČR se podařilo zabránit omezení pravomoci zřizovatelů v konkursních řízeních na ředitele škol. Stanovení pořadí uchazečů konkursní komisí nebude nadále pro zřizovatele závazné, MŠMT ustoupilo od svého návrhu.
 18.2.2019  Česko zasáhla vlna vyděračských e-mailů. Útočníci hrozí zveřejněním intimních nahrávek.
 18.2.2019 Školky a školy kasírují za kroužky. Chudší děti mají smůlu. České školství se stále nemůže vypořádat s neduhem, kdy děti z chudších a méně vzdělaných rodin opakují model svých rodičů. V ČR více než ve většině jiných vyspělých zemí rozhoduje o dosaženém vzdělání rodinné zázemí.
 18.2.2019  Místo matky a otce bude na formulářích uvedeno rodič číslo 1 a 2. Francie kvůli homosexuálům upravila školní dokumenty.
 18.2.2019 Začíná druhá vlna konkurzů – Pardubický kraj (11), Ústecký kraj (4), Kraj Vysočina (6), Zlínský kraj (12),  Olomoucký kraj (0), Jihomoravský kraj (4).
 18.2.2019 Stanovisko ČMOS PŠ k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.
 18. 2. 2019  Aktualizace č. 8/2019  Informace MŠMT k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2018/2019; Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon - novela; Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu - novela; Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání; Metodická informace MŠMT ke konání přijímacího řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami do 1. ročníku středního vzdělávání;
 11. 2. 2019  MŠMT - normativy církevních škol 2019.
 11. 2. 2019 Chřipková epidemie je na vzestupu, nejvyšší nemocnost je hlášena z krajů Libereckého, Jihomoravského, Zlínského, Plzeňského a Moravskoslezského.
 11. 2. 2019  MPSV zajistilo finance pro dětské skupiny na další 3 roky. MPSV aktuálně eviduje téměř 900 dětských skupin, které navštěvuje zhruba 14,5 tisíce dětí. O podpoře projektu nebude rozhodovat čas předložení žádosti.
 11. 2. 2019 Postup při zápisu nového ředitele školy do elektronických agendových systémů.
 11. 2. 2019  Aktualizace č. 7/2019 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; Směrnice č. 52 k provádění kontroly dodržování léčebného režimu; dotaz zřizovatele na 13. platovou třídu ředitele školy; letošní krácení mzdových prostředků u školních družin.
;
 4. 2. 2019 Některé školky měly pololetní volno, navzdory zákonu.
 4. 2. 2019  ČMOS PŠ. Seznam základen EXOD 2019.
 4. 2. 2019 MŠMT zveřejnilo rozpisový dopis krajským úřadům, jehož součástí je:

1) Rozpis neinvestičních výdajů na rok 2019 z rozpočtové kapitoly 333 MŠMT pro RgŠ ve správě územních samosprávných celků.
2) Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2019.

Součástí materiálu je výše republikových normativů pro rok 2019. Krajské úřady provedou rozpis přímých výdajů na rok 2019 pro jednotlivé školy nejpozději do 21. března 2019 na základě krajských normativů. Úpravy tohoto normativního rozpisu („dohodovací řízení“) provedou KÚ nejpozději do 23. 4. 2019.

 4. 2. 2019  Nepokračujme v inkluzi a raději vraťme EU dvě miliardy za její zavádění. Na ministerstvu školství vytvořili novelu vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními potřebami, jejímž záměrem je odstranit povinnou totální inkluzi ve školství.
 4. 2. 2019 ČŠI, vyhlášení výběrového řízení, školní inspektor/ka pro Královehradecký inspektorát.
 4. 2. 2019  Normativy soukromých škol na rok 2019
 4. 2. 2019 MŠMT určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2019.
 4.2. 2019  Aktualizace č. 6/2019 Poznámky k pracovní době na lyžařském kurzu. informace ministerstva financí pro MŠ k vydávaným potvrzením pro účely uplatnění slevy za umístění dítěte.
 28. 1. 2019 Z dotazů: Ohledně příplatku za vedení. Trochu jsem znejistěla, pokud má zaměstnanec kratší úvazek, vypočtený příplatek za vedení dle ZP a zařazení do stupně řízení, se mu příplatek   úměrně krátí k výši úvazku?
 28. 1. 2019  Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ
 28. 1. 2019 TIMSS 2019. ČŠI bude opět ověřovat úroveň znalostí a dovedností žáků 4. a 8. ročníku ZŠ v matematice a v přírodních vědách, v období 6. – 31. května, na vybraných 211 školách
 28. 1. 2019  O zrušení tzv. karenční doby (k 1.7.2019) a tedy o obnovení proplácení náhrady mzdy i  v prvních třech dnech nemoci, rozhodla Poslanecká sněmovna na svém jednání 22. ledna 2019.
 28. 1. 2019 Ministerstvo upozorňuje na nejnovější vydání průvodce, který je zpracován pro vedení škol a nabízí informace o tom, co je Erasmus+ a co nabízí pro předškolní, základní a střední vzdělávání. Není v češtině.
 28. 1. 2019 Aktualizace č. 5/2019  Aktualizované přílohy Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28: Drogy, Alkohol,Tabák
 21. 1. 2019 Datové schránky v novém. Komunikace nejen zdarma a bezpečně, ale i z mobilu či tabletu.
 21. 1. 2019 Národní institut pro další vzdělávání vyhlašuje v termínu od 10. ledna do 31. března 2019 výběrová řízení na pozice členů oblastních kabinetů Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace a Informatika a ICT, kteří budou zároveň působit i v příslušném krajském kabinetu.
 21. 1. 2019 Prezident republiky vyhlašuje volby do Evropského parlamentu a stanoví dny jejich konání na pátek 24. května 2019 a sobotu 25. května 2019.
 21. 1. 2019 ČŠI - Tematická zpráva - rozvoj matematické gramotnosti v ZŠ a SŠ ve školním roce 2017/2018. 
 21. 1. 2019 MŠMT - Časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období roku 2019.
 21. 1. 2019 Aktualizace č. 4/2019 Porada - náměty na jednání pedagogické rady, Mateřská škola - potvrzení pro rodiče o úplatě
 14. 1. 2019 On-line seminář pro vyučující na I. stupni ZŠ, kteří uvažují o zařazení tématu nerovného zastoupení žen a mužů v politice a v rozhodovacích pozicích do výuky.
 14. 1. 2019 Aktuální data o vývoji zaměstnanosti absolventů v ČR a EU pro jednotlivé profese.
 14. 1. 2019 Soutěž Office Arena dává žákům a studentům ZŠ a SŠ možnost otestovat své dovednosti v práci s aplikacemi Office.
 14. 1. 2019 Příměstské a pobytové tábory Dětské Mensy 2019.
 14. 1. 2019 MPSV vyhlašuje výzvy na podporu vzniku mikrojeslí.
 14. 1. 2019 Výběrové řízení ČŠI na místo inspektora, Ústecký inspektorát.
 14. 1. 2019 Informace MŠMT k překrývání práce učitelek mateřských škol:

„Na základě podnětů krajských úřadů v souvislosti s upřesněním některých údajů v rozvojovém programu Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol, č.j. 31069/2018, zasíláme následující informace.

Překryvy přímé pedagogické činnosti lze řešit zvýšením úvazku učitelů/učitelek, tedy i nadúvazky, nesmí se však jednat o přespočetné hodiny.

Učitelé/učitelky zajišťující překryv na základě tohoto rozvojového programu mohou být přijati během první etapy (např. v únoru) – situace bude vyřešena v rámci vyúčtování, tedy vratkou vzhledem k čerpanému období. Musí se jednat o pracovní poměr (nelze řešit formou dohody o provedení práce/pracovní činnosti).

Nemění se Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, a tedy ani formulace: „Je podle možností a podmínek školy zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů ve třídě, optimálně alespoň v rozsahu dvou a půl hodiny.“

Překrývání v mateřských školách tedy není povinné, ale je doporučené. Snahou MŠMT však je, aby překryvy zajištěny byly a docházelo tak ke zvyšování kvality předškolního vzdělávání.“

 Mgr. Jaroslav Faltýn, ředitel odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání, 10.1.2019

 14. 1. 2019 Ministerstvo financí se obrací na obce s prosbou o kontrolu počtů dětí a žáků MŠ a ZŠ na jejich skutečný stav k 30. 9. 2018. Uvedené počty dětí a žáků budou použity k propočtu podílu jednotlivých obcí na výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.
 14. 1. 2019 Z dotazů:

V souvislosti s novými platovými tabulkami k 1.1.2019 řešíme problém s výší příplatku za vedení, zda je, nebo není nutné jej zvyšovat. Na internetu jsem nalezl dva přístupy. První – příplatek není nutné zvyšovat, pokud je v zákonném rozmezí. Druhý - procentuální hodnota příplatku by se neměla snižovat, proto je nutné příplatek v korunách navýšit, automaticky valorizovat. Zdrojů je hodně, jedná se o vnitřní předpisy zřizovatelů i právní názory v poradnách, názory se různí.

Měli jsme na škole nastavené pravidlo, že klasifikace žáků musí být na konci pololetí uzavřená 48 hodin před konání pedagogické rady. Je toto nějak ukotveno ve vyhlášce, nebo se jedná pouze o pravidlo, které si škola může sama nastavit?

Dnes se na školskou radu obrátila maminka budoucího druháka s tím, že s angličtinou nesouhlasí. V jakém legislativním rámci je zakotvena povinnost souhlasu zákonných zástupců s výukou anglického jazyka již od druhého ročníku?

Sjednali jsme se studentkou PF Dohodu o provedení práce na funkci vychovatelky na ozdravném pobytu. Má noční směny a zároveň taky dělené směny. Myslím si, že jí náleží příplatek za noční směnu a za rozdělenou směnu.

 

 14. 1. 2019 Aktualizace č. 3/2019
 1. 1. 2019 Senát odmítl novelu zákoníku práce, podle níž by firmy měly platit zaměstnancům od července náhradu mzdy i v prvních třech dnech nemoci.
 1. 1. 2019 Ministerstvo práce a sociálních věcí - zveřejňuje údaj o průměrné mzdě v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2018. Údaj budete potřebovat v únoru při vyplňování hlášení o zaměstnávání osob se zdravotním postižením (zaměstnavatelé   s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru).
 1. 1. 2019 MŠMT, MPSV, MF, m. spravedlnosti - ředitelé škol, které mají formu příspěvkové organizace, nemají povinnost zapisovat údaje do evidence skutečných majitelů.
 1. 1. 2019 Přehled nejdůležitějších změn v gesci Ministerstva financí pro rok 2019 – mimo jiné v důsledku zvýšení minimální mzdy se zvyšuje také částka slevy na dani za každé vyživované dítě, kterou lze uplatnit v souvislosti s jeho umístěním do předškolního zařízení ve výši výdajů prokazatelně vynaložených za takové umístění. Oproti roku 2018 se navyšuje na 13 350 Kč
  1. 1. 2019 Aktualizace č. 1/2019  Cestovní náhrady, Družina, vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání

 

  logologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologo logologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologo

 
Zjistit Google Pagerank, S-rank a Jyxorank