PaedDr. Jan Mikáč 

poradenské služby ve školství, kontroly dokumentace škol, metodické materiály pro řízení škol

Zázmolí 30, 614 00 Brno - Obřany   tel. 604 843 333,  janmikac@janmikac.cz 

  Kartotéka   Bezplatné ukázky      Objednávka
  Dotazy       Aktualizace  - obsah        Zákony, vyhlášky  
  Vzdělávací akce    Kontroly dokumentace škol  Kontroly dokumentace - kalendář 
  Fotogalerie  
Citáty Kontakt, povinné informace Zajímavé odkazy www
 
 30.5.2016 vyjde Aktualizace č. 20/2016
 
 23.5.2016  Odkazy na volná místa na středních školách v jednotlivých krajích.
 23.5.2016 Česká středoškolská unie nesouhlasí se zavedením povinné maturity z matematiky v roce 2021. Vyzvala proto poslance, aby nepodpořili novelu školského zákona, o níž budou znovu hlasovat po vetu prezidenta Miloše Zemana.
 23.5.2016  Policie obvinila pedagogy z pražské školy -jednoho ze znásilnění, druhého ze sexuálního nátlaku.
 23.5.2016 Aktualizace č. 20/2016 Výroční zpráva, Zpravodaj č. 20 - pokračování Směrnice a řady ve školství; náměty na činnost, dotazy, poznatky z kontrol.

Dotazy: Neměla by se u zaměstnanců pracujících na zkrácený úvazek dopočítávat k odsuplovaným hodinám ještě poměrná část času za nepřímou pedagogickou činnost? Např. úvazek zaměstnance je 0,5 (učitelka), odsupluje v týdnu 2 hodiny, které vynásobím 2 x 1,8 (40/22) = 3,6 hod. Proplatím jí průměrem 3,6 hod na místo 2 hod. Provedla bych tak přepočet poměrné části platového tarifu dle rozsahu odsuplovaných hodin. Bylo by to správně?

Potřebuji rozdělit ŠD z důvodu navýšení počtu dětí na dvě oddělení a tím pádem nastane organizační změna, která mě vede k přijetí nové družinářky. Vyhovovalo by mi, kdyby se stávající družinářce snížil úvazek na 0,666 a nová měla 0,5. Mohu snížit z těchto důvodů úvazek vychovatelce? Je v případě nesouhlasu nutné doplácet do výše stávajícího úvazku?

 16.5.2016 Z aktivit rodičů vzniká stále víc soukromých škol. Ještě před pěti lety jich bylo 74 s 5613 žáky, letos už jich je 137 s 9523 dětmi.  V domácím vzdělávání je evidováno 1339 dětí,  před pěti lety jich bylo 481.
 16.5.2016  Vláda schválila otcovskou dovolenou a rozšíří se i okruh lidí s nárokem na sirotčí důchod.
 16.5.2016 MŠMT podává všem žadatelům o přezkoumání výsledku hodnocení jejich didaktického testu konaného v rámci společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2016 informace o způsobu podávání a vyřizování jejich žádostí. 
 16.5.2016  Soud zamítl žaloby kvůli nepřijetí neočkovaných dětí do školky

Hradecký krajský soud v úterý zamítl žaloby matek dvou předškoláků z Jilemnice proti rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, který odmítl odvolání proti nepřijetí jejich neočkovaných synů do mateřské školy. Matky s rozhodnutím nesouhlasí a zřejmě podají kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

 16.5.2016 Aktualizace č. 19/2016  Inspekce - vyjádření k úpravám ŠVP ZV, co bude ČŠI považovat za dostačující. Organizace - organizace školních roků 2016/2017 a 2017/2018. Dotazy - náš pan starosta mi sdělil, že při čerpání prostředků z jakéhokoliv fondu,  musím žádat zřizovatele o schválení. Mohu v rámci malotřídní školy do školní družiny za jednu chybějící vychovatelku poslat na dohled učitelku z 1. stupně bez nároku na mzdu?
 9.5.2016 Každoročně připomínané dny a týdny

30. květen – Den sousedů - má sloužit k utužování vztahů se spolubydlícími a sousedy.

31. květen - Den otevírání studánek - starodávná tradice, kdy dívky obcházely studánky ve svých i přilehlých vesnicích a čistily je. Modlily se za čistou vodu, úrodu a vše bylo zakončené tancem a hudbou.

 9.5.2016 Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku uvedl, že škola je povinna zajišťovat výuku náboženství. ZŠ Kosova Hora totiž v pololetí školního roku zrušila nepovinný předmět náboženství a nahradila jej jiným. Důvodem byl pokles počtu žáků pod stanovené minimum a neplnění povinností vyučující tohoto předmětu. Podle ČŠI byl tento postup v pořádku. Skupina rodičů přesto podala proti škole žalobu.
 9.5.2016 Buď v bezpečí – projekt nabízí sadu přehledových listů v elektronické podobě (PDF), které jsou zaměřeny na kyberšikanu, sexting, kybergrooming a další rizikové jevy, se kterými se mohou děti v prostředí internetu setkat. Nový list se zaměřuje na bezpečná hesla. Volně ke stažení.
 9.5.2016 Zveřejňování zadání písemných zkoušek SČ MZ 2016 – jarní zkušební období

Jednotlivá zadání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2016 budou, včetně záznamových archů, zveřejňována v záložce Testy a zadání, ve shodě s tím, jak je maturanti absolvují v rámci jednotného zkušebního schématu, a to vždy nejpozději do 18.30 hodin daného dne. Klíče správných řešení budou zveřejněny až po závěrech post validačních komisí a po předání výsledků didaktických testů školám, tj. k 16. květnu 2016.

 9.5.2016  Aktualizace č. 18/2016 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; Zpravodaj č. 18 - pokračování Směrnice a řady ve školství; náměty na činnost, dotazy, poznatky z kontrol.

Dotazy:

Je možné informovat zaměstnance o změně rozvržení pracovní doby tak, že je mu mailem zaslána informace o tom, že další den se v 7:00 hod. koná provozní porada?

U jisté firmy jsem už v prosinci zaplatila tabuli. Dodneška ji nemám, paní slibuje, slibuje, nebere telefony. Co dělat? Jak postupovat? Nemám žádnou smlouvu, jen zaplacenou fakturu.

Auditor při kontrole naší příspěvkové organizace narazil na dohodu o provedení práce, kterou ředitel školy uzavřel sám se sebou na 200 hodin ročně, 110 Kč/hod, na: Zpracování testů SCIO; Agenda školní matriky a vysvědčení.

 2.5.2016 Státní svátek ČR 8. května – Den vítězství. Zajistit vlajkovou výzdobu od soboty 16 hodin do pondělí 8 hodin.
 2.5.2016 Přeprava dětí autobusem. Děti mladší dvanácti let se nesmí přepravovat na sedadlech v první řadě za řidičem, dále pak na sedadlech za zadními vstupními dveřmi a na prostředním sedadle v poslední řadě. V autobusech není povinná dětská sedačka. Posádka autobusu neodpovídá za to, zda je cestující připoután, musí ale o možnosti připoutat se informovat cestující (lze i formou piktogramu). V případě dětí nad 12 let smí na každém sedadle sedět pouze jedno dítě a v případě dětí mladších 12 let může být počet sedících dětí větší. V autobusech se sedadly s bezpečnostními pásy musí dítě nad 3 roky věku sedět samo. Právní předpisy a konstrukce neřeší a nepodporují přepravu dětí do tří let věku v autobusech. Za přepravu takového dítěte odpovídá především doprovodná osoba.
 2.5.2016 MŠMT vydává Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, který bude platný od školního roku 2017/2018.
 2.5.2016 Výsledky průzkumu - agresivní chování vůči učitelům je ve školách spíše výjimečné. 20% respondentů se v posledních třech letech setkalo opakovaně se slovní agresí. Jiné formy agrese vůči pedagogům jsou spíše ojedinělé, se závažností projevů jejich výskyt klesá. Jen 12 % dotázaných pedagogů absolvovalo vzdělání v oblasti práce s agresí delší než 10 hodin. O takové vzdělávání by mělo zájem nad 50 % dotazovaných.
 2.5.2016 Pokud zvažujete odchod do důchodu, spočítejte si nejdříve jeho výši. Průměrný důchod v prvním čtvrtletí 2016 – 11400 Kč.  Pro výpočet přesného termínu a předpokládané výše důchodu můžete využít věkovou a důchodovou kalkulačku na webu MPSV. Jistě vás potěší skutečnost, že až se dožijete 100 let, automaticky se vám zvýší důchod o 2000 Kč.
 2.5.2016 Ministerstvo práce a sociálních věcí zaevidovalo již stou dětskou skupinu. Dětské skupiny v současné době nabízejí 1455 míst pro předškolní děti.  Rodičům i zájemcům o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je k dispozici web www.dsmpsv.cz . Zřídit dětskou skupinu není obtížné, zájemci o poskytování služby zde naleznou praktický návod, jak dětskou skupinu založit a co vše je k tomu potřeba.
 2.5.2016 Aktualizace č. 17/2016 MVČR – jednání ředitele jako zástupce zaměstnavatele vůči své osobě; MŠMT - Infobalíček ke společnému vzdělávání, Zpravodaj č. 17 - pokračování Směrnice a řady ve školství
 25.4.2016 Přijímací řízení do středních škol - co dělat v případě přijetí a nepřijetí.
 25.4.2016 Kantoři dohánějí kvalifikaci na Slovensku

Na slovenské Katolické univerzitě v Ružomberoku dokončuje na tamní pedagogické fakultě sídlící v Levoči momentálně studium na 280 bývalých studentů UJAK, kteří si potřebovali doplnit potřebné učitelské vzdělání. Od září přijme univerzita dalších 300, které z kapacitních důvodů přijmout nemohla už v listopadu.

 25.4.2016 Maturitní zpravodaj č.37 je zaměřen na komplexní zkoušku z českého jazyka a literatury, která je povinná pro všechny maturanty.
 25.4.2016 Žákovský průvodce maturitní zkouškou. Ucelené informace k maturitní zkoušce jaro 2016, její organizaci i hodnocení, nejčastější chyby, kterých se maturanti při jednotlivých zkouškách dopouštějí, řada doporučení, na co si dát v průběhu maturitní zkoušky pozor.
 25.4.2016 Platy v regionálním školství rostly v loňském roce pomaleji než v ostatních oblastech národního hospodářství. Jak vyplývá z analýzy ministerstva školství, pracovníci škol a školských zařízení si v průměru polepšili o 532 korun měsíčně a jejich průměrný plat činil 23 579 korun. V porovnání s rokem 2014 vzrostly jejich platy jen o 2,3 procenta. Průměrná mzda v národním hospodářství přitom podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhla v loňském roce 26 467 korun a oproti roku 2014 vzrostla o 860 korun. V procentuálním vyjádření to představuje 3,4 procenta.
 25.4.2016 MPSV spustilo elektronickou verzi Slovníku sociálního zabezpečení

Potřebujete se rychle zorientovat v pojmech z důchodového a nemocenského pojištění, sociálních dávek, zaměstnanosti či sociálních služeb? Pomoci vám v tom může e-verze Slovníku sociálního zabezpečení, kterou spustilo MPSV, na stránkách slovnik.mpsv.cz

 

 25.4.2016 Aktualizace č. 16/2016 - bez přílohy, jen spousta odkazů na zajímavé zdroje informací.
 11.4.2016 MŠMT vydává třetí číslo Zpravodaje, zaměřené hlavně na profesní růst pedagogů v návaznosti na přípravu tolik očekávaného kariérního řádu.
 11.4.2016 Jaké jsou možnosti výdělečné činnosti při pobírání starobního důchodu.

Lidé, kteří dosáhli důchodového věku a pobírají starobní důchod (tzv. řádný), mohou i při jeho pobírání současně pracovat. Tito důchodci nejsou limitováni výší výdělku ani druhem činnosti – to znamená, že mohou pracovat v pracovním poměru na dobu určitou či neurčitou, vykonávat činnost na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce.

Lidé, kteří pobírají předčasný starobní důchod a nedosáhli ještě důchodového věku, určité možnosti přivýdělku mají. Mohou vykonávat tzv. zaměstnání malého rozsahu, kdy rozhodný příjem nedosahuje 2 500 Kč za kalendářní měsíc, také činnost na základě dohody o provedení práce (DPP), pokud výše započitatelného příjmu v měsíci nepřesahuje částku 10 000 Kč,

 11.4.2016 Ministerstvo aktualizovalo na svém webu stránku FAQ - Často kladené otázky ke společnému vzdělávání. Počet zodpovězených otázek stoupl zhruba na čtyřnásobek, přináší je proto členěné dle tématiky dotazů k jednotlivým paragrafům vyhlášky č. 27/2016 Sb. a novely školského zákona č. 82/2015 Sb.
 11.4.2016 Aktualizace č. 15/2016 ČŠI – stanovisko ke kroužkům v MŠ, Zpravodaj č. 15 - pokračování seriálu na pokračování Směrnice a řády, rubrika Dr. Puškinové Poskytování podpůrných opatření od 1.9.2016
 4.4.2016 Evropský soud pro lidská práva vydal na začátku roku průlomový rozsudek, který nově přiznává zaměstnavatelům právo monitorovat i soukromou korespondenci v případě, že si ji zaměstnanci vyřizují v pracovní době a prostřednictvím pracovního počítače.
 4.4.2016 Česká školní inspekce doporučuje zpřesnit pravidla pro domácí vzdělávání. Považuje za potřebné lépe popsat formu pololetního přezkušování a podrobněji vymezit, co je možné považovat za závažný důvod a dostatečné podmínky pro povolení této formy vzdělávání. ČŠI hodnotila domácí vzdělávání na 1. stupni základních škol.
 4.4.2016  STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ podle §5 odst. 2, zákona č. 563/2004 Sb.


MÍSTO KONÁNÍ:  Zlín, Technologické inovační centrum Zlín, Vavrečkova 5262, přízemí 23. budovy průmyslového areálu Svit (2. budova pod Krajským úřadem Zlínského kraje, vedle restaurace „Prašád“)

ČAS:  vždy 8:30 - 15:30 h
AKREDITACE MŠMT:  č.j. MSMT-16935/2015-1-462

URČENO:
Pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, SVČ, kteří již vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení, vhodné pro zájemce, kteří se připravují do konkurzu na místa ředitelů škol a školských zařízení.

VZDÉLÁVACÍ CÍL:
Cílem je získání znalostí v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení podle § 5, odstavec 2, zákona č. 563/2004 Sb. 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:
Studium je organizováno v souladu se standardy MŠMT. Obsahuje 4 základní moduly + manažerskou stáž.

I. MODUL - Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství
II. MODUL - Pracovní právo
III. MODUL - Financování školy
IV. MODUL - Organizace školy a pedagogického procesu

Celková časová dotace studia je 104 hodin (84 hodin seminární výuky + 20 hodin stáže ve škole či školském zařízení.

LEKTOŘI:   Mgr. Miroslav Hanzelka - I. MODUL
                    PhDr. Mgr. Monika Puškinová PhD. - II. MODUL
                    PhDr. Stanislav Minařík, Miroslav Marinčák - III. MODUL
                    Mgr. Miroslav Hanzelka, Ing. Mgr. Jarmila Minaříková - IV. MODUL

 Podrobnosti zde.

Pořadatel a přihlášky:

Ing. Pavel Bundil
Bratří Hlaviců 101
755 01 Vsetín 
tel.: 571 418 958
mob.: 737 621 154
e-mail: bundil@agenturakps.cz

 4.4.2016 S účinností k 1. dubna 2016 dochází k již dříve avizované změně ve způsobech zasílání záznamů o úrazech České školní inspekci.
 4.4.2016  V neděli 3. dubna bude hostem pořadu Partie TV Prima od 11 hodin ministryně školství Kateřina Valachová. Tématy budou novela školského zákona, společné vzdělávání, finanční podpora sportu či povinný předškolní rok.
 4.4.2016 MŠMT vyhlašuje rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016.
 4.4.2016 Aktualizace č. 14/2016 Porada - náměty na jednání pedagogické rady. Oblastní archiv kontroluje dokumentaci školy. Úpravy ŠVP k 1.9.2016.
 28.3.2016 Vychází Maturitní zpravodaj č. 36 – Cizí jazyk  
 28.3.2016 Česká školní inspekce vydává tematickou zprávu: Zápisy žáků do 1. ročníku základního vzdělávání.

Krátká zpráva může být pro školy zajímavá pro informaci, co ČŠI považuje za nedostatky, za nevhodná kritéria, za diskriminaci a nerovný přístup.

 28.3.2016 Agresivní žáci mohou být ze školy vykázáni

Již nyní existuje možnost šikanující studenty ze školy vykázat, správní řízení na jejich vyloučení trvá až šest týdnů. Uvedla to ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) na čtvrteční tiskové konferenci, na které se společně s ústředním školním inspektorem Tomášem Zatloukalem věnovala problematice šikany. Na ni by se měl výhradně zaměřovat i školský ombudsman

 28.3.2016 Aktualizace č. 13/2016 Směrnice č. 26 - školní výlety; zdravotnictví (podávání léků žákům školy, Zpráva ČŠI: Individuální vzdělávání žáků na 1. stupni základních škol (tzv. domácí vzdělávání); Poskytování podpůrných opatření od 1.9.2016; Směrnice a řády ve školství - díl 4.
 21.3.2016 Maturitní kalendář: Žáci mají povinnost odevzdat řediteli školy do 31.3. seznam 20 literárních děl sestavený na základě kritérií, která jsou uvedena v Katalogu požadavků pro ČJL
 21.3.2016 Týdeník školství přinesl odpověď MŠMT na otázku: Je škola povinna podávat zdravotně postiženému dítěti léky?

Odpověď:

Trpí-li dítě onemocněním, které vyžaduje zohlednění při vzdělávání (např. cukrovka), je podle školského zákona a zákoníku práce v pravomoci ředitele školy uložit zaměstnancům školy povinnost poskytnout nemocnému dítěti zvláštní péči, jež může spočívat například v podávání určitých léků, pravidelném sledování zdravotního stavu dítěte nebo v jiné potřebné pomoci, a to podle druhu a míry onemocnění.

Musí však jít o činnosti, ke kterým není třeba odborné kvalifikace a ke kterým nejsou způsobilé jen osoby se speciálním odborným vzděláním či odbornou praxí, popřípadě osoby splňující další požadavky stanovené právními předpisy k poskytování zdravotní péče.

Odbornou kvalifikaci ovšem nelze ztotožňovat s řádným proškolením zaměstnanců, které je pro efektivní poskytnutí pomoci i pro vyloučení případné právní odpovědnosti školy (zaměstnanců) nezbytné. Zaměstnanec tak musí být proškolen v oblasti projevů onemocnění a možných komplikací, jakož i o způsobu péče o dítě, a musí jednat na základě odborného vyjádření lékaře, popř. na základě předpisu potřebných léků. Nezbytný je též souhlas zákonných zástupců dítěte, neboť podání léčiv či jiné úkony ze strany školy je třeba považovat za zásahy do jeho tělesné integrity, které mohou být bez svolení zákonných zástupců protiprávní.

Je-li tedy škola informována o tom, že dítě trpí onemocněním, které vyžaduje zohlednění při vzdělávání, škola:

projedná otázku onemocnění dítěte se zákonnými zástupci,

vyzve je k předložení odborného vyjádření lékaře,

zajistí jejich písemný souhlas k úkonům vyžadovaným ze strany školy a

proškolí zaměstnance v oblasti příznaků a projevů onemocnění a o náležité péči.


Projevy nebo komplikace přesahující běžný průběh onemocnění a takové komplikace, které již vyžadují odbornou lékařskou pomoc, bude škola řešit přivoláním zdravotní záchranné služby, popř. poskytnutím péče odpovídající zásadám první pomoci. Při splnění uvedených podmínek nenese škola ani její zaměstnanci právní odpovědnost za případná rizika a komplikace spojené s onemocněním dítěte.

Otázka a odpověď byly publikovány v Týdeníku ŠKOLSTVÍ č. 10/2016.

 21.3.2016 Maturitní zpravodaj - matematika.
 21.3.2016 Nejlepším učitelem je Jan „Ámos“ Flídr

Ve třiadvacátém ročníku soutěže Zlatý Ámos zvítězil Jan Flídr, devětadvacetiletý učitel chemie a přírodopisu ze základní školy 5. května ve Dvoře Králové. Po třech letech se tak koruna pro nejlepšího kantora roku vrátila do rukou muže.

 21.3.2016 Dvě třetiny pražských učitelů neabsolvovaly žádné školení o šikaně

Žádné školení o šikaně neabsolvovaly dvě třetiny učitelů v Praze, čtvrtina měla jen krátké. S výsledky průzkumu na pražských školách se ve čtvrtek seznámil magistrátní výbor pro výchovu a vzdělávání. Dotazníkové šetření reagovalo na situaci na malešické průmyslovce, kde žáci delší dobu šikanovali jednu z učitelek.

 21.3.2016 Šéf České školní inspekce považuje za nepřijatelné, že žáci, kteří delší dobu šikanovali učitelku, jsou stále studenty Střední průmyslové školy na Třebešíně.
 21.3.2016 Očkování by podle Senátu nemělo být podmínkou účasti dítěte na škole v přírodě

Na školu v přírodě či letní tábor by podle Senátu mohly i neočkované děti. Předpokládá to senátorský návrh novely o ochraně veřejného zdraví, s nímž se ve středu horní komora ztotožnila. Chce také z půl miliónu na 30 tisíc korun snížit maximální výši pokuty pro mateřské školy, které by přijaly neočkované dítě.

Zatím jde jen o návrh.

 21.3.2016 Soud: obec diskriminovala chlapce s autismem tím, že mu nezajistila inkluzivní vzdělávání.

Okresní soud ve Vyškově vynesl přelomový rozsudek v medializovaném případu chlapce s autismem, kterého odmítla přijmout jeho spádová škola a poté dalších 14 škol v okolí jeho bydliště. Soud 15. března rozhodl, že se obec dopustila diskriminace na základě zdravotního postižení tím, že místní škole nepomohla zajistit podmínky k tomu, aby se v ní chlapec mohl vzdělávat. Podle Ligy lidských práv, která chlapce zastupovala, se jedná o první rozsudek tohoto druhu v České republice.

 21.3.2016 MŠMT vydává Věstník č. 1.-2/2016. Z obsahu: Republikové normativy 2016, Informace o statistických zjišťováních, schvalovací doložky a další
 21.3.2016 Aktualizace č. 12/2016 Vnitřní platový předpis, Směrnice a řády ve školství - díl 3, Souvislosti s ukončováním správního řízení - postup školy, která obdrží žádost o přijetí ke vzdělávání a přitom ví, že žádost byla podána i na jiné školy, případně že dítě bylo již na jinou školu přijato.
 14.3.2016 Úvod do problematiky kyberšikany páchané na učitelích.
 14.3.2016 V souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016. 
 14.3.2016 Informace z porady vedoucích školních jídelen.

„Důležitost správného nastavení cen pro cizí strávníky v rámci doplňkové činnosti. To znamená kalkulovat se všemi relevantními náklady. Dost často jsou opomíjeny a podceňovány režijní náklady – zejména náklady na provozní úsek (platy provozních zaměstnanců, materiálové náklady,...). Nelze akceptovat fakt, že by stravování pro cizí bylo „dotováno“ z veřejných rozpočtů, k čemuž by docházelo právě v případě podcenění skutečných nákladů na stravování pro cizí. Ještě v 1. pololetí tohoto roku proběhnou u vybraných ŠJ průběžné veřejnosprávní kontroly zaměřené na postup stanovení cen a způsobu účtování.“

 14.3.2016 Diskriminace do školy nepatří! Aneb rukověť pro rodiče a učitele pro naplňování práva dětí migrantů na vzdělání.
 14.3.2016 Web podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky – cizince. Témata: Cizinci v ČR, cizinci ve škole, cizinci ve třídě, čeština jako druhý jazyk, zdroje a inspirace.
 14.3.2016 Projekt SZÚ Praha „Zdravá školní jídelna“ na www.zdravaskolnijidelna.cz  

ŠJ musí splnit 10 kritérií: vhodný pitný režim, jídelníček sestaven podle pravidel Nutričního doporučení, spotřební koš veden správně a bezchybně, omezení používání dochucovadel, vaření z převážně čerstvých suroviny, jídelníček je veřejně dostupný, zařazení receptur Vím, co jím, výzdoba jídelny, komunikace jídelny s rodiči, čtvero ročních období. Recepty, jídelníčky, nápady.

 14.3.2016 Aktualizace č. 11/2016 Vyhláška č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných - ještě jednou, tentokrát i se všemi přílohami ve Wordu.  Náměty na činnost. Směrnice a řády ve školství - díl 3.
 14.3.2016 Newsletter Metodického portálu RVP 3/2016.
 14.3.2016 Současný příjem soli v České republice trojnásobně převyšuje doporučený optimální denní příjem. Výzva hlavního hygienika ke snížení spotřeby a metodické materiály ke stažení.
 7.3.2016 Aktualizace č. 10/2016 - Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR ve věci využití vlastních výpěstků ze školních zahrad/pozemků k přípravě pokrmů v provozovnách školního stravování; Projekt SZÚ Praha „Zdravá školní jídelna“ na www.zdravaskolnijidelna.cz . Směrnice a řády ve školství - díl 2.
 29.2.2016 MŠMT rozdělilo v rámci projektu Obědy pro děti 30 milionů korun - organizaci WOMEN FOR WOMEN  asi 27,6 milionu korun. Dva miliony korun získal nadační fond Drab Foundation, 400 000 korun ostravská organizace Společně-Jekhetane.
 29.2.2016 Nechtě děti číst, co je baví, radí společnost Scio. Děti už prý příliš nečtou, a pokud ano, tak „nekvalitní literaturu“. V tom však problém školáků podle společnosti Scio nespočívá. Mnohem horším rizikem mohou být učitelé a rodiče či prarodiče, kteří děti od čtení odrazují omezenou nabídkou nebo povinnou četbou „zaručeně kvalitní literatury“. S takovým přístupem nesouhlasí i někteří češtináři.
 29.2.2016 Odvolání ředitele školy kvůli šikaně učitelky hodnotí ministryně Valachová pozitivně
 29.2.2016 Česká školní inspekce podle inspekční zprávy zjistila při kontrole na Základní škole a Mateřská škole Krásná Lípa řadu nedostatků, mezi ty nejzásadnější patří i špatná úroveň vzdělávání ve třídě 1. A, do které byly na počátku školního roku zařazeny především údajně romské děti.Podle inspekční zprávy ČSI ředitelka Ivana Preyová vytvořila tři první třídy. Pro zařazení žáka do třídy 1. C škola požadovala finanční příspěvek, což bylo uvedeno v „přihlášce“ a na webových stránkách školy. Podle inspekce přijímání do této třídy "nebylo založeno na zásadě rovného přístupu ke vzdělávání a je v rozporu se zásadou bezplatného základního vzdělává ní ve školách zřízených obcí."

"Česká školní inspekce zjistila, že výše uvedeným postupem ředitelky školy se ve třídě 1. A vzdělává většina romských žáků," dává za pravdu stěžujícím si rodičům ČSI v inspekční zprávě. Ředitelka však uvedla, že žáky do 1. A nezařadila podle etnické příslušnosti.

Celý článek a inspekční zpráva ZDE, inspekční zpráva i na webu ČŠI.

Postoj zřizovatele: Město Krásná Lípa nepovažuje zjištění uvedená v inspekční zprávě za závažná a vyžadující další opatření. RM rozhodla neodvolat z funkce ředitelku organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, p. o. Na základě tohoto usnesení deklaruje město Krásná Lípa jako zřizovatel organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, p. o. body, ve kterých se se závěry České školní inspekce neztotožňuje: Rozdělení dětí do tříd nebylo diskriminační.

Celé vyjádření zřizovatele ZDE

 29.2.2016 MŠMT zve na informační seminář Společné vzdělávání - legislativní změny, školy a školská poradenská zařízení, RVP ZV, šablony na podporu společného vzdělávání, DVPP. Semináře jsou určeny především pro ředitele MŠ a ZŠ, budou probíhat od dubna do června.
 29.2.2016 Ministerstvo vydává opatření, kterým v souladu se školským zákonem mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.

Běžné základní školy uvedou své školní programy do souladu s upraveným RVP ZV do 1. 9. 2016. Školy nebo třídy, jejichž ŠVP bylo vydáno v souladu s přílohou pro žáky s LMP, uvedou své ŠVP do souladu s upraveným RVP ZV do 1. 9. 2018. Do doby uvedení ŠVP do souladu s upraveným RVP ZV upravuje škola podmínky vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením podle jejich speciálních vzdělávacích potřeb a vychází přitom z původního RVP ZV. Výjimkou jsou žáci s LMP na 2. stupni ZŠ, kteří dokončí své vzdělávání podle dosavadních ŠVP.

 29.2.2016 Aktualizace č. 09/2016  Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání - ve znění platném k 1.9.2016; Přijímací řízení; Směrnice řády ve školství - první díl dlouhodobého čtení na pokračování
 22.2.2016 ČŠI vydala dokument "Zastupování dítěte ve věcech týkajících se vzdělávání". Rozebírá zde kompetence rodičů, pěstouna, poručníka, opatrovníka, osvojitele, zastupování na základě plné moci.
 22.2.2016  Vzdělávací agentura KPS, Vsetín pořádá kvalifikační studium pro ředitele škol (tzv. FS1) podle § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.

Určeno pedagogickým pracovníkům  MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, SVČ, kteří již vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení, vhodné pro zájemce, kteří se připravují do konkurzu na místa ředitelů škol a školských zařízení.

Termín: duben - prosinec 2016. Místo konání: Zlín. Bližší informace ZDE.

 22.2.2016  MŠMT vyhlašuje pro rok 2016 rozvojové programy

- bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců z třetích zemí,

- zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání,

- zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců na rok 2016,

- podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2016.

 22.2.2016 Aktualizace č. 07/2016, rozsáhlý článek JUDr. Polákové k novele ZPP. Pravidla o uzavírání pracovního poměru na dobu určitou, která jsou stanovena v zákoníku práce, již nelze v plném rozsahu uplatnit u pedagogických pracovníků.

Tato novela mimo jiné stanovuje pravidla pro uzavírání pracovních poměrů pedagogů na dobu určitou, poněkud odlišná od podobných pravidel, která uvádí zákoník práce. Při uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou musíme nadále rozlišovat, zda jde o pedagogické, nebo nepedagogické pracovníky. A navíc, je zde jedna hodně nepříjemná záležitost popsaná v přechodných ustanoveních novely ZPP – pokud jste se domnívali, že můžete např. s asistentem pedagoga uzavřít ještě jednou smlouvu na dobu určitou, nemusí to již platit. Ředitelům se doporučuje zkontrolovat dosud uzavřené smlouvy a zjistit, zda ještě vůbec můžete uzavřít smlouvu na dobu určitou, nebo již musíte pedagogovi dát smlouvu na dobu neurčitou.

 15.2.2016  Dotaz ze školy: Novela ZPP požaduje, aby pracovní poměr s pedagogy byl uzavírán nejméně na dobu 12 měsíců. Nyní mi dal výpověď asistent pedagoga, který měl smlouvu do 30.6. Od září 2016 jej potřebovat nebudu, žák odchází na střední školu. Musím s novým AP uzavřít smlouvu na 12 měsíců?

 Ano, zákon o pedagogických pracovnících po 12.lednu 2016 nepřipouští jinou možnost, pracovní poměr musíte uzavřít na nejméně 12 měsíců, zaměstnanci pak musíte dát výpověď, nebo se dohodnout na ukončení pracovního poměru.

 15.2.2016  Zákoník práce umožňuje uzavření pracovního poměru na dobu určitou jen „třikrát a dost“. Poměrně nedávná úprava zákoníku práce (§ 39, odst. 4) přinesla z tohoto pravidla výjimku, smlouvu šlo v určitých případech uzavřít počtvrté, popáté… To školy uvítaly zejména u asistentů pedagoga, u kterých je zřízení místa podmíněno schválením KÚ (včetně poskytnutí prostředků na platy) vždy jen na rok.

Novela ZPP ale zavádí u pedagogických pracovníků jiná pravidla a tuto možnost danou zákoníkem práce již nelze u pedagogických pracovníků uplatnit.  Asistent pedagoga tedy – opravdu jen třikrát a dost. A co s tím, pokud jste smlouvu s AP již několikrát opakovali? Za týden vám pošlu v Aktualizaci č. 8 rozsáhlý výklad JUDr. H. Polákové.

 15.2.2016 V oznámení ministerstva „Organizace školního roku 2016/2017 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích“ č.j. MSMT-9467/2014-1 byl konec vánočních prázdnin 2016/2017 uveden chybně – měly trvat do úterý 3. ledna včetně. To ale odporuje vyhlášce č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku – „Vánoční prázdniny trvají od 23. prosince do 2. ledna následujícího kalendářního roku včetně.“ Vyučování tedy bude zahájeno 3. ledna 2017. Opravenou informaci zveřejní MŠMT v Souboru informací pro tento školní rok (SPOI).
 15.2.2016 Aktualizace č. 07/2016  Výklad MŠMT, Školská rada, Zřizovatel, Rubrika Dr. Puškinové - "Rozhádaní rodiče" a přijímání dítěte ke vzdělávání

Uvádím zde také text výkladu MŠMT k problému, zda ředitel školy může „sám se sebou“ uzavřít pracovně právní vztah, tedy vystupovat současně jako zástupce zaměstnavatele i zaměstnanec. Zkráceno - ředitel nemůže zastoupit zaměstnavatele při právním jednání se sebou jako se zaměstnancem, neboť již samotné zastoupení představuje rozpor zájmů. Na takový pracovně právní vztah se hledí jako na neplatný. Nelze tedy nadále pokračovat v dosud obvyklé praxi, kdy ředitel „sám se sebou“ uzavřel například dohodu o provedení práce jako s vychovatelem na škole v přírodě, jako manažerem v projektu, atd. Zákaz je absolutní, žádné výjimky nejsou možné.

MŠMT: V případě, že bude nezbytné učinit právní jednání s ředitelem jako zaměstnancem, uzavře jej jako zaměstnavatel zřizovatel.

 8.2.2016 Normativy soukromých škol na rok 2016.  
 8.2.2016 Do první fáze projektu „Obědy do škol“ se zapojí dva kraje – Liberecký a Jihomoravský. Stravné ve školních jídelnách bude hrazeno dětem škol, které jsou zapojeny do projektu, ve věku 3 -15 let, jejichž rodiče se nacházejí dlouhodobě ve stavu hmotné nouze.
 8.2.2016 Nejvyšší soud rozhodl, že neoznačené místo pobytu (jmenovka na dveřích, jméno na zvonku) při pracovní neschopnosti nemůže být samo o sobě důvodem k výpovědi, pokud firma neprokáže, že zaměstnanec skutečně podvádí. Trestem za znemožnění kontroly má být jen odebrání nemocenských dávek. Celý článek. Rozsudek Nejvyššího soudu.
 8.2.2016 Aktualizace č. 06/2016  Zápis do mateřské školy; vše kolem neomluvené absence zaměstnance; "rozhádaní rodiče" a přijímání dítěte ke vzdělávání; dotazy - co dělat, když zaměstnanec odmítl projít lékařskou prohlídkou.
 1.2.2016 Podzimní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné maturitní zkoušky – 1.9. – 7.9.2016.
 1.2.2016   Nařízení vlády č. 32/2016 Sb. novelizuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Nový § 12a umožňuje, aby mladiství žáci v rámci přípravy na povolání nakládali s nebezpečnými a toxickými látkami, v rozsahu nezbytném pro naplnění rámcových vzdělávacích programů
 1.2.2016 Z informací MŠMT:

Od 1. 9. 2016 bude finanční podpora na přiznaná podpůrná opatření pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami nároková, a to ve státem (MŠMT) stanovené normativní výši.

Do 1. 9. 2018 je prodloužený čas na rediagnostiku dětí, do té doby platí závěry aktuálně platných doporučení ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (vyšetření), není třeba vytvářet tlak na školská poradenská zařízení; školy mohou dále využívat podpory poskytované na základě § 16 odst. 9 školského zákona účinného ve znění do 31. 8. 2016.

Žáci, kteří se vzdělávají dosud podle tzv. přílohy RVZ ZV pro žáky s lehkým mentálním postižením a budou k 1. 9. 2016 (6. - 9., 10. třída) na druhém stupni základní školy, dokončí svoje vzdělávání podle této přílohy, tj. do 1. 9. 2020 bude trvat její platnost.

 1.2.2016 Aktualizace č. 05/2016  Vyhláška č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných; Zpravodaj, Správní řízení - vytvoření spisu sběrným archem
 25.01.2016 Ministerstvo zdravotnictví vydává Rádce pacienta 2016 - obsahuje řadu užitečných informací a rad v oblasti komunikace se zdravotnickými pracovníky, dále doporučení jak si zvolit lékaře či nemocnici, seznamuje s jejich právy dospělé i dětské pacienty a obsahuje rovněž všechny důležité kontakty
 25.01.2016  Státní zdravotní ústav vydal již dříve publikaci Rádce školní jídelny, nutriční doporučení ministerstva zdravotnictví ke spotřebnímu koši. Nyní doplňuje Rádce školní jídelny 2 - Objektivní vedení spotřebního koše. Snaží se vysvětlit jak sestavovat jídelníček pro zařízení školního stravování tak, aby byl dostatečně pestrý.
 25.01.2016 Otázky a odpovědi ke společnému vzdělávání, opět se změnami. Tento text je ukryt na nepřehledných stránkách MŠMT v sekci FAQ-Často kladené otázky.
 25.01.2016 Aktualizace č. 04/2016  Plán čerpání dovolené, Zpravodaj - správní řízení, založení spisu
 
 18.01.2016 Sdělení MŠMT – jednotné zkušební schéma v jarním zkušebním období maturitní zkoušky 2016; časový rozvrh testů a písemných prací.
 18.01.2016  Pracovní verze upraveného RVP ZV, po odstranění přílohy č. 2 upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením.
 18.01.2016 Na školu v přírodě by mohly i neočkované děti, navrhují senátoři.

Očkování by nemělo být podmínkou pro účast dítěte na škole v přírodě či letním táboře. Vyplývá to z návrhu senátorů, kteří také chtějí svou novelou o ochraně veřejného zdraví snížit z půl miliónu na 30 tisíc korun pokutu pro mateřské školy, které by přijaly neočkované dítě.

 18.01.2016  Veřejná ochránkyně práv vydala doporučení k zápisům do základních škol.

Mimo jiné zde pro rodiče uvádí: Přítomnost dítěte a rodiče u zápisu je právo, nikoliv povinnost. Své dítě nemusíte nechat testovat. Pořadí přihlášky není rozhodující. Losování je možná tvrdé, ale v případě nedostatečné kapacity školy nejspravedlivější řešení. Děti za spádového obvodu mají přednost. Atd..

 18.01.2016  Informace k přijímacímu řízení; otázky a odpovědi.
 18.01.2016  MŠMT zveřejňuje Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2016 v úrovni MŠMT - KÚ a Republikové normativy škol a školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky na rok 2016.

 

  logologologologologologologologologologologologologologologologologologologologo logologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologo

logologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologo logo  logo logo  logo logologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologo logologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologo

Zjistit Google Pagerank, S-rank a Jyxorank