PaedDr. Jan Mikáč 

poradenské služby ve školství, kontroly dokumentace škol, metodické materiály pro řízení škol

Zázmolí 30, 614 00 Brno - Obřany   tel. 604 843 333,  janmikac (zavináč) janmikac.cz 

  Kartotéka   Bezplatné ukázky      Objednávka
   Kontroly dokumentace škol      Aktualizace  - obsah        Zákony, vyhlášky  
Citáty Kontakt, povinné informace, GDPR Fotogalerie
 
 24. 9. 2018 vyjde Aktualizace - č. 35/2018
 17. 9. 2018 Na ombudsmanku se obrátila učitelka střední školy, kterou zaměstnavatel diskriminoval z důvodu věku.
 17. 9. 2018 OECD: Letmý pohled na vzdělávání v roce 2018 aneb Platy českých učitelů jsou stále nejnižší
 17. 9. 2018 NÚV: Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2018
 17. 9. 2018 NÚV, studie ke stažení: Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání 2017/18.
 17. 9. 2018 Aktualizace - č. 34/2018 Metodický pokyn ke konkurzům na místo ředitelů škol a školských zařízení.

Z dotazů

Stala jsem se od 1. 8. 2018 ředitelkou ve škole, ze které byl bývalý ředitel odvolán. Nabídla jsem mu částečný pracovní úvazek. Na tuto nabídku nereagoval, proto jsem asi po týdnu bývalého ředitele žádala, aby se k nabídce vyjádřil. Doposud od něj nemám žádnou odpověď. V průběhu srpna jsem mu vykázala dovolenou a pro září mu zbývá ještě 10 dnů. Dnes odesílám dopis do vlastních rukou, aby se dostavil k osobnímu jednání ve věci této problematiky.  Jak postupovat dále.

Jsme škola s prvním stupněm ZŠ a děti po ukončení 5. ročníku odcházejí na druhý stupeň do jiných škol. Jakým způsobem by mělo docházet k předávání dokumentace žáka, tedy kopií katalogových listů, zpráv z PPP a podobně. Stalo se mi, že si ředitelé škol o dokumentaci vůbec nezažádali nebo poslali oznámení na e-mail, že žáka přijali a ať jim pošlu dokumentaci. Nevím, zdá se mi to v době GDPR pochybné.

V počtení o průšvihu mě zaujalo: „Zaměstnavatel vydal pracovní řád a nesplnil povinnost vydat jej jen s předchozím souhlasem odborové organizace. Tím zaměstnavatel porušil ustanovení § 306 ZP.“ Myslím, že protože pracovní řád vydává MŠMT vyhláškou, nemají do toho odbory co kecat....

 

 10. 9. 2018 Časopis KamPoMaturitě.cz: Co si ohlídat poslední rok na střední škole, jak vybrat tu pravou VŠ, z čeho se učit na maturitu a přijímací zkoušky, a k vyzkoušení test .
 10. 9. 2018 ČŠI vydává informaci Konkurzy na ředitele škol a školských zařízení v období od 1.3.2018 do 31.7.2018. Informace komentuje zejména důvody vyhlášení konkurzů, charakteristiky uchazečů, vlastní průběh konkurzů a jejich výsledky.
 10. 9. 2018 MŠMT vydává doplnění normativů soukromých škol 2018.
 10. 9. 2018 Aktualizace - č. 33/2018 Odbory versus ředitel. Dotazy:

Zda a jak se krátí všechny příplatky k platu v době čerpání dovolené? - za vedení, osobní příplatek, třídnictví a zvláštní příplatky. Který právní předpis toto řeší?

Opravdu platí, že musíme koupit základní školní potřeby ve výši 100 Kč na 1 žáka s SVP na rok 2018 (podle § 6 vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání)? Nebo to 31.8. 2018 padlo, protože už žáci dostávají přidělené pomůcky jako podpůrné opatření?

Kolegyně ukončila prac. poměr k 31.7., z toho poslední 2 měsíce marodila. Žádost o čerpání balíčku podala k 3.7. Má kolegyně nárok na čerpání celého balíčku - tedy všech financí? Vždyť od srpna do prosince z platu nebude odvádět 2%.

Ráda bych se dotázala, zda mohu pověřit funkcí koordinátora ICT jednoho učitele ( má vystudováno, takže se specializačním příplatkem) a funkcí metodika ICT jiného učitele (nemá vystudováno, ale bude mít snížený úvazek - konkrétně by mělo jít o mou osobu, tedy ředitele školy.)

Je možné sjednat rozvržení pracovní doby na dva dny v týdnu - např. úterý, čtvrtek a dohodnout se se zaměstnancem na příležitostném suplování v pondělí do úvazku? Jak tuto záležitost správně papírově ošetřit?

Paní starostka mně snížila  plat - příplatek za vedení mateřské školy s tím, že jí můj plat napadl auditor, který přišel kontrolovat obecní účetnictví. Platový výměr mně předala, aniž by na něm byl můj souhlas = podpis. Pokud já, jako ředitelka vydávám platové výměry svým zaměstnancům, musí  mně zaměstnanec  platový výměr podepsat, jako vyjádření souhlasu. Pro ředitelky školy  jímž obec vydává platový výměr to neplatí? Jak se mohu bránit?

Potřebuji paní učitelce napsat dohodu o provedení práce o metodickém vedení učitelek. Problém je v tom, že pro ni je další přivýdělěk finančně nevýhodný, protože by si ji manžel nemohl odepsat z daní a chce dohodu za částku 0Kč. Je to průchodné?

Potřebovala bych se ujistit, že jsem měla právo snížit zástupci pedagoga úvazek. Máme tři třídy s výdejnou, nemáme kuchyň. 

 

 3. 9. 2018 Propozice soutěží a soutěžních přehlídek žáků základních uměleckých škol 2018/2019.
 3. 9. 2018 MŠMT určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2019.
 3. 9. 2018 MŠMT vyhlašuje pro období od 1.  9. 2018 do 30. 6. 2020 pokusné ověřování Rozvoj informatického myšlení v mateřských, základních a středních školách.
 3. 9. 2018 MŠMT vyhlašuje pro školní rok 2018/2019 rozvojový program s názvem Podpora odborného vzdělávání.
 3. 9. 2018 Aktualizace - č. 32/2018 povídání k pojmu pracovní pohotovost.
 27. 8. 2018 Ve školách asi od září ubude prvňáků a přibude středoškoláků.
 27. 8. 2018 Ve školství se stále hůře daří obsadit volná pracovní místa. Zájem o místo asistenta klesl ve srovnání s loňskem o dvě třetiny. O třetinu méně lidí hledá místo učitele a asi o čtvrtinu méně se jich hlásí na místo speciálního pedagoga.
 27. 8. 2018 Do školství mělo podle Babiše v příštím roce původně přitéct 17 miliard korun na plošné zvýšení platů pedagogů a 1,3 miliardy na platy nepedagogických pracovníků. Částka bude nakonec podle resortu o něco nižší – na platy pedagogických pracovníků se počítá s částkou 13,5 miliardy korun a v případě nepedagogů s 1,19 miliardy korun.
 27. 8. 2018 Připomínám dotační program MŠMT na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2019, termín pro podání žádosti v elektronické podobě je do 30.09.2018.
 27. 8. 2018 Aktualizace - č. 31/2018  - plán práce
 20.8.2018 Odpověď ČŠI na dotaz ředitelky školy k možnosti zakázat nošení mobilů do školy: „Mobilní telefony patří v dnešní době k věcem, které s sebou člověk nosí zpravidla všude, a jsou běžnou součástí každodenního života. Školní řád nemůže zakázat žákům nošení mobilních telefonů do školy nebo na školní akce, ale může upravovat vymezení rozsahu používání mobilních telefonů žáky ve škole. Zákaz užívání mobilních telefonů je odůvodnitelný v rámci vyučovacích hodin (riziko rušení, opisování při testech apod.), nikoli přestávek.“
 20.8.2018  Do důchodu odchází dvakrát více učitelů, než kolik jich vystuduje učitelství
 20.8.2018 MŠMT připravilo pro ředitele a další zástupce škol druhé kolo školení k reformě financování regionálního školství. Zde naleznete ke stažení prezentace, které na školení ministerští úředníci představují.
 20.8.2018  MŠMT připravilo pro ředitele a další zástupce škol metodická doporučení k reformě financování regionálního školství – metodiky pro stanovení PHmax pro předškolní, základní a střední vzdělávání a pro školní družiny.
 20.8.2018 MŠMT vydává časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2018 a seznam spádových škol. Jednotné zkušební schéma.
 20.8.2018  Aktualizace - č. 30/2018  Porada; Školský zákon; Zákoník práce; MŠMT - vyhlášení soutěží a přehlídek 2018/2019; Plán práce na školní rok; Plán kontrolní a hospitační činnosti
13. 8. 2018 Aktualizace - č. 29/2018  se čtyřmi důležitými vyhláškami a jednou směrnicí.
 6.8.2018 MŠMT vydává Věstník č. 7/2018, Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2017/2018
 6.8.2018  Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil na svých webových stránkách metodickou příručku k vytváření kodexů chování v souladu s GDPR. Cílem materiálu je vysvětlit jejich podstatu, přiblížit a pomoci veřejnosti k lepší orientaci v této oblasti, naznačit základní pravidla a doporučit praktické postupy.
 6.8.2018  Aktualizace - č. 28/2018 Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání Ve znění novely vyhláškou č. 151/2018 Sb., s účinností od 1.9.2018.
 
Nové dotační výzvy ministerstva životního prostředí míří na environmentální výchovu školáků i vzdělávání pedagogů: 15 milionů na ekologické výchovné programy pro MŠ, ZŠ, SŠ. Příjem žádostí: 25.7.2018 - 1.10.2018; 40 milionů na informační kampaně a vzdělávání pedagogů. Příjem žádostí: 3.9.2018 - 15.1.2019.

Poslání a aktuální problémy předškolního vzdělávání – postoje a názory ředitelek MŠ. Téměř všechny přípravu na školní docházku nepovažují za primární cíl předškolního vzdělávání, dvě třetiny ředitelek nepovažují za prioritu vyrovnávání rozdílů mezi dětmi s různým socioekonomickým zázemím. Největší problémy -administrativní zátěž, nízká kapacita MŠ, financování a problémy s rodiči a dětmi.

Ministerstvo vnitra radí firmám a institucím, jak chránit životy lidí při případných útocích. V dokumentu Vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle, který úřad vydal minulý týden, je i příklad, který popisuje, jak by se měla chovat základní škola.
MŠMT - vyhlášení rozvojového programu „Financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, na období září – prosinec 2018“.

Asistenta pedagoga lze využít, pokud je ve třídě, oddělení nebo studijní skupině počet žáků s přiznaným podpůrným opatřením druhého až pátého stupně vyšší než pět. O dotaci na asistenta pedagoga lze žádat pouze v případě, kdy je třída, oddělení nebo studijní skupina naplněna do nejvyššího počtu dětí, žáků a studentů. Škola zřízená územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo soukromým zřizovatelem podává žádost kraji, V průběhu období září – prosinec 2018 mohou být žádosti zasílány průběžně, nejpozději však do 31. 10. 2018.

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání se k 10.8.2018 mění, změny a doplňky se týkají oborů zdravotnický asistent, praktická sestra, masér ve zdravotnictví, diplomovaná zdravotnický záchranář, diplomovaná dětská sestra, diplomovaný ortoptik – protetik.
 30.7.2018  Aktualizace - č. 27/2018 Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání, novela k 1.9.2018; Metodický pokyn pro poskytování zlevněného jízdného pro děti, mládež, studenty a seniory
 4.6.2018  MŠMT vyhlašuje pro rok 2018 rozvojový program na podporu organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2018.
 4.6.2018  MŠMT vyhlašuje Výzvu na podporu realizace aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2019.  Termín pro předkládání žádostí je 30.9.2018.
 4.6.2018  Vyhláška č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných se k 1.9.2018 mění (neposílám, vyhlášku s touto úpravou již máte v adresáři ZÁKONY). Jde o jedinou změnu, ta se týká § 13 odst. 3: „Zpráva a doporučení za účelem stanovení podpůrných opatření se vydávají do 30 dnů ode dne ukončení posuzování speciálních vzdělávacích potřeb žáka, nejpozději však do 3 měsíců.“ (Na rozdíl od současně platných 4 měsíců).“

Na různých školeních byly údajně avizovány další změny vyhlášky, žádná novela vyhlášky zatím letos ale nevyšla.

 4.6.2018  Aktualizace - č. 26/2018 Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání, novela k 1.9.2018
7.7.2018 Aktualizace - č. 25/2018 ČŠI - kritéria hodnocení a Plán hlavních úkolů ve školním roce 2018/2019
 21.6.2018  Ke stažení - Příloha k nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky... (7,5 Mb).
 21.6.2018  Aktualizace - č. 24/2018 Nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí

 

  logologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologo logologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologo

 
Zjistit Google Pagerank, S-rank a Jyxorank